ИНЖЕНЕР

Техникийн дээд боловсролтой мэргэжилтэн - Монгол улсад дадлагын ажил хийх гэж байгаа залуу инженерүүд хэдэн сараас дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Өмнө этгээд зорчсон тэмдэглэл., барилгын инженер (барилгын зааварлах мэргэжилтэн, барилгын даамал), уул уурхайн инженер (уул уурхайн дээд боловсролтой удирдах ажилтан), инженер зүй (инженерийн ухаан) - Хуралд генетикийн инженер зүй, био технологийн олон улсын төвийн удирдлагууд оролцлоо. “Үнэн” сонин.

барилгын инженер барилгын зааварлах мэргэжилтэн, барилгын даамал
уул уурхайн инженер уул уурхайн дээд боловсролтой удирдах ажилтан
инженер зүй инженерийн ухаан