мөсөн гол
өндөр уулын оройгоос уулын жалга завсар даган буусан мөс