БАГАНА I

1. Юмыг тулж тулгуурлах зүйл: байшингийн багана (байшингийн тулгуур), гэрийн багана дэлгэрэнгүй...


2. Хилийн тэмдэг, шон: хилийн багана (хилийн тэмдэгт шон);
3. Хана, заалт бүхий шугам: мөнгөн усны багана (мөнгөн усны хэмжээний заалт);
4. [шилжсэн] Бат түшиг, тулгуур;
5. Хэвлэлийн зориуд доош нь цувуулж бичин хайрцаглах байдал: тусгай багана (нэрд гарсан нийтлэлчийн тодорхой сэдвээр байнга бичдэг дэлгэрэнгүй...
байшингийн багана байшингийн тулгуур
гэрийн багана гэрийн тулгуур
баганын ягаа баганын дээд үзүүрийн хээ хуар, баганын чимэг
майхны багана майхны тулгуур
багана тулгуур тулах юм, тулгуур болох юм
багана нуруу~нуруу багана байшин барилгын хөндлөн болон уртааш мод
хилийн багана

хилийн тэмдэгт шон

баганын ац

салаа тулгуур

баганын бөгс

баганын толгойн нөгөө этгээд

баганын ивүүр

баганын доор тулсан зүйл

баганын иш

баганаас барих хэсэг

баганын нуруу

баганын ар хэсэг

баганын суурь

баганын доод хэсгийг бэхэлж тавьсан хэсэг

баганын сэнж

баганын бариул

баганын толгой

баганын тархи, далбаа, ац тэргүүтэн 

баганын углуурга

баганын угласан хэсэг

толгойтой багана

толгой бүхий багана

хөвч багана

тоононы цагаригийн хоёр талыг тулах багана

хөлт багана

урцны голд босгодог багана

мөнгөн усны багана

мөнгөн усны хэмжээний заалт

тусгай багана

нэрд гарсан нийтлэлчийн тодорхой сэдвээр байнга бичдэг өгүүллийн булан

алхан багана

толгойн хэсэг нь алхны толгой мэт шулуун багана

ацтай багана

 салаа үзүүртэй багана

далбаат багана

ишний дээр углуургадаж суулгасан, хагас нуман тархийг баганын иштэй гурвалжлан холбосон навчин хэлбэрт хавтгай хос тулаас бүхий багана

чагтан багана

хойш урагш, баруун зүүн тийш чиглэсэн тоонолжин тархитай, голдоо нэг тулгууртай багана

баганын хөл

баганын ишний газар чиглэсэн хэсэг

Ижил үг:

БАГАНА II