БАГАНАЛАХ

1. Баганаар тулах, багана босгох;


2. Баганаар дарах: гэрийн үүдийг баганалах (гэрийн үүдийг баганаар дарах).