БАГАНА II

Хамрын хоёр нүхний хоорондох тулгуур зөөлөн мөгөөрс: хамрын багана (хамрын хоёр нүхний хоорондох тулгуур).

Ижил үг:

БАГАНА I