БАДГАНА

Ходоодны өмөн үү, нарийнтах өвчин: бадгана болох (бадгана өвчнөөр өвдөх) - Нарийн бадгана туссан дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.