ЦҮЛИС II

1. Хянуургүй, гэнэн: цүлис хүн (гэнэн хүн);


2. Түр зуур, гэнэт болохын байдал - Цүлис бороо ороод зогсов. яриа

Ижил үг:

ЦҮЛИС :