БАГШИРХУУ

1. Багшлах, заах дуртай;


2. Багштай төстэй.