БАДАРЛАХ II

Бадар дэлбээлэх.

Ижил үг:

БАДАРЛАХ I