БАГСАРГА II

Цас бороо холилдон орох үзэгдэл.

Ижил үг:

БАГСАРГА I