БАГАНАДУУЛАХ

1. Баганаар тулуулах, баганаар тулгуурлах - Тэнгэр баганадуулж, хажуу тийш нь хэмжээгүй өсгөх юмуу?дэлгэрэнгүй...


2. Баганаар цохиулах, баганаар гөвдүүлэх.