ЛООЛЬ
/ ургамал /

Шүүслэг улаан үр жимстэй, таримал ургамал; хүнсэнд хэрэглэнэ: улаан лооль (нэг зүйл таримал ногоо) - дэлгэрэнгүй...