ЛООМДОХ

1. Царилаар газар ухах: газар лоомдох (царилаар газар ухах, газар лоомоор түнших) - Газар лоомдож дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл;


2. Царилаар цохих.