АДАНГА II
/ амьтан /

Богширгоны төрлийн нэгэн зүйл шувуу.

Ижил үг:

АДАНГА I