АДАНГАТАЙ

Аданга ихтэй, авхаалжтай, сэргэлэн цовоо - Ном тавьж буй хүний үгийг адангатай сонсоно.дэлгэрэнгүй... адангатай хүүхэд (сэргэлэн хүүхэд).