АДАРГАТ

Адарга бүхий - Адаргат уулыг авлам тэд, аргаль гөрөөсийг алам тэд. Лувсанданзан. Алтан товч.