АДАРГАНА
/ ургамал /

Уулын хажуу, сүүдэр газар ургадаг, бүдүүн салаа мөчиртэй, цувраа навчтай, таван хэлтэс бүхий цагаан цэцэгтэй бут.