АДАНГА I

1. Цовоо сэргэлэн ухаан; авхаалж сайтай;


2. Яаруу тэвдүү.

Ижил үг:

АДАНГА II