АДАМ

1. Адгуу, тэвдүү; 2. Ялгуум хөнгөн хөдөлгөөнтэй: адам дэлгэрэнгүй... (явдал хурдан, хөнгөн хөлтэй морь) - Хөнгөн хөдөлгөөнтэй морийг адам явдалт гэдэг байлаа. С.Жамбалдорж. Морин эрдэнэ., адмыг унаж, алттыг эдлэх [зүйр цэцэн үг] (элбэг хангалуун амьдрах гэсэн санаа).

адам морь

явдал хурдан, хөнгөн хөлтэй морь

адамыг унаж, алттыг эдлэх

элбэг хангалуун амьдрах гэсэн санаа