ЕГӨӨДӨЛ

1. Егөөдөх үйлийн нэр, далд утгаар хор шарыг нь малтах нь: егөөдөл ихтэй ярих (далд утгаар хэтрүүлэн дэлгэрэнгүй...


2. Бодит амьдралын үзэгдлийг тунгаан цэгнэж уран хурцаар илэрхийлэх уран зохиолын өвөрмөц хэлбэр.

егөөдөл ихтэй ярих далд утгаар хэтрүүлэн шоглох
ёгтлол егөөдөл далд битүү утгатай үг