ЕГӨӨЛӨХ I

Егөөдөх, егөө гаргах - Тэр дандаа егөөлж байдаг сан. С.Буяннэмэх. Түүвэр дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЕГӨӨЛӨХ II