алаг тахь
/ амьтан /
нэгэн зүйл эрээн зүсмийн зэрлэг адуу