АЛАГГҮЙ

1. Н‎эг өнгийн цулгуй жигд;


2. Сүрэгт алаг зүст‎эй мал байхгүй;
3. Өөхгүй, туранхай мах;
4. Элдэв зүйл холиогүй, дан цэвэр;
5. [шилжсэн] Ялгаварлаж үзэхгүй: алаггүй байх (ялгаатай үзэхгүй байх), алаггүй гэсгээх (адилхан зэмлэх, шийтгэх), дэлгэрэнгүй...
алаггүй байх ялгаатай үзэхгүй байх
алаггүй гэсгээх адилхан зэмлэх, шийтгэх
алаггүй үзэл ялгаваргүй үзэл
алаггүй сэтгэл хоёргүй сэтгэл