АЛАГЛАЛ

1. Алаглах үйлийн н‎эр;


2. Алаг эрээн болон харагдаж буй байдал.