АЛАГСАХ

1. Алаг болж үзэгдэх;


2. Юмны өнгө байдал үе үе буюу хэсэг хэсэг хувирах;
3. [шилжсэн] Бусдыг ялгаварлан үзэх.