АЛАГСУУЛАХ

1. Алаг болгох;


2. Морь малаа алаг болгон ижилсүүлэх.