АЛАГЧИН :
/ амьтан /

алагчин гоо (өвч биедээ бидэртэй нэг зүйл бялзуухай).