АЛАГЧЛАХ

Бусдыг ялгаварлан үзэх, зарим хүнийг дотночилж, заримыг нь гадуурхан хандах: алагчлах бодлого (бусдыг дэлгэрэнгүй...

алагчлах бодлого бусдыг ялгаварлан үзэх бодлого
алагчлах үзэл бусдыг ялгаварлан үзэх үзэл