АЛАЛЦААН

Бие биеэ хөнөөн сөнөөх үйлийн нэр, алалдаан - Хөвүүн алалцааны цусанд зүрх нь хөдлөв. Хөх монголын хөх туг.