АЛАЛЦАХ

1. Бие биесээ алах - Тамгат бичиг авах гэж бид их л зүтгэж алалцахын наана байлаа. С.Удвал. Их хувь заяа., алалцах дайсан (бие биеэ алах дайсан);


2. [шилжсэн] Ямар нэг юмны төлөө хар муйхраар өрсөлдөн тэмцэлдэх; алалцах талалцах [хоршоо] (харилцан алж талах).

алалцах дайсан бие биесээ алах дайсан
алалцах талалцах харилцан алж талах