АЛАМГУУН

Идэхэд тааламжгүй, амт нийцээгүй: аламгуун шөл (амт муутай шөл).