АЛАН III:

алан салан (хааш яаш, эмх замбараагүй) - Хэрэйдийн их цэрэг алан салангаар дөрвөн зүгт сарнив. В.Инжаннаши. Хөх судар.

Ижил үг:

АЛАН I

АЛАН II

АЛАН IV:

АЛАН V