АЛАНГИР II

Тосон харгай модоор хийсэн элэггүй нум - Жур хүрээд бухыг алангир нум, шихнэг сумаар бухын хоёр нүдний дундуур дэлгэрэнгүй... Гэсэр.

Ижил үг:

АЛАНГИР I