АЛБАДАЛ

Албадах үйлийн нэр, албадлага - Албадал шахалт хэрэглэсээр байжээ. "Утга зохиол, урлаг" сонин.