АЛБАДМАЛ

Албадсан, захиран тушаасан шинжтэй - Гэвч ухаан санаа нь төвлөрч өгөхгүй, сайн эвлэж өгөхгүй,бодол нь нэг л хиймэл дэлгэрэнгүй... П.Баярсайхан. Буцах цаг., албадмал байдалтай (захиран тушаасан байдалтай).