АЛБАРХАГ

Албаны байдалтай, дэндүү албаны хүний маягийн зан байдалтай, нөхөрсөг бус хүйтэн хөндий харьцаатай - Чойжил дэлгэрэнгүй... Ц.Доржготов. Тэнгэр дуугарахын өмнө., албархаг байдал (албаны хүний байдал).