АЛБАДАХ

1. Хүчлэн тулгах маягтай, захиран тушаах, албаар хийлгэх - Албадан дарлаж авах таны эрх хэцүү дээ. Ши.Аюуш. дэлгэрэнгүй...


2. Шахаж шаардах - Гэтэл Цэцэгээ оч гэж аргадан албадан шахсан тул штабт очиж хотод суулгаж өгөх тухай гуйсан боловч тус болсонгүй эргэж дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Хугараагүй ноён нуруу.

албадан ажиллуулах

хүчээр ажиллуулах, заавал ажиллахыг хүчлэн тулгах

албадан ажил хийлгэх

эрүүгийн хуульд заасан хугацаагаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлсон газарт нийгэмд ашигтай ажлыг цалин хөлс олгохгүйгээр хийлгэх ял

албадан хийлгэх хүчээр хийлгэх
албадан шахах тулган шахах