АЛБАДАЛГҮЙ

Албадал байхгүй - Ард бүхнийг сайн дураар албадалгүй хамтруулах гэж буй тул таны бие хамтралд орох саналаа заавал дэлгэрэнгүй... С.Буяннэмэх. Ойрхи цагийн товч түүх.