АЛАМЛАХ

1. Газрыг алам болгон ихэд гүн ухах: аламласан газар (ихэд гүн ухсан газар), газар дэлгэрэнгүй... (газар гүн ухах) - Хүмүүс уулыг доош аламлан ухаж, газрын гүнээс уг чулууг гаргажээ. Марко Поло. Орчлонгийн элдэв сонин;


2. Алам үүсэх, газрыг хонхойлох.

аламласан газар ихэд гүн ухсан газар
газар аламлах газар гүн ухах