АЛАМГАЙ

Хянамж үгүй, үг явдал осол цалгай, алмай: аламгай назгай [хоршоо] (юманд хайнга хөндий, идэвхгүй дэлгэрэнгүй...