АЛАМ I

1. Газрын ухсан их нүх, газрын гав - Газрын шарх болсон алам нүх харлана. Д.Цэдэв. Айргийн дэлгэрэнгүй...Их нүх буюу хуучин худгийн хүүр зэрэг;  


2. Хотгор газар - Алагчууд хоньдыг адуулж, алам дүүргэсү. Монголын нууц товчоо., алман дэлгэрэнгүй...(задгай их амсартай худаг)

Ижил үг:

АЛАМ II

АЛАМ III