АЛАЛЦУУЛАХ

1. Бие биесийг нь алуулах, хядуулах;


2. Өрсөлдүүлж тэмцэлдүүлэх.