АЛАЛДААН

Алалдах үйлийн нэр: алалдаан болох (тулалдаан болох) - Одоо энэ алалдааныг хавсралцая. дэлгэрэнгүй... алалдаан тулалдаан [хоршоо] (тулалдаан хядаан).

алалдаан болох тулалдаан болох
алалдаан тулалдаан тулалдаан хядаан