АЛАЛДАХ

1. Бие биеэ алах - Чиндан Цагаан... Жамухыг удирдан хүнд хаасан газрыг амь биеэ тавин алалдаж, шувтлан гарч дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., алалдах дайсан (амь өрсөн тулалдах дайсан), алалдах тулалдах [хоршоо] (амь өрсөн тулалдах) - Алалдсан тулалдсан явдлаа дурсан санажээ. Хөх монголын хөх туг;


2. [шилжсэн] Ямар нэг юмны төлөө хар муйхраар өрсөлдөн тэмцэх.

алалдах дайсан

амь өрсөн тулалдах дайсан

алалдах тулалдах амь өрсөн тулалдах