БАНХАР II:
/ амьтан /

хоточ банхар (хот хороогоо манадаг нохой) - Гэтэл босго алхав уу үгүй юу дөрвөн нүдтэй улаан дэлгэрэнгүй... Д.Төрбат. Чандманийн түлхүүр.

Ижил үг:

БАНХАР I