АЛАГШУУЛАХ

1. Алагтай болгох: адуугаа алагшуулах (адуугаа алаг зүстэй болгох);


2. Юм үзэгдлийн үр дүн жигд биш болоход нөлөөлөх.