АЛАГЧЛУУЛАХ

Алагчлагдах, ялгаварлагдах, гадуурхагдах - Ариун сайхан сэтгэлээр алагчлуулахгүй шүтэн залбираад жаргая. дэлгэрэнгүй...