АЛАГШИХ

1. Алаг шинжтэй болох, алагтай болох - Сүхийн адуу сүүлийн жилүүдэд алагшжээ. “Цог” сэтгүүл;


2. Цайруулсан будаа хар цагаан холиолдох;
3. [шилжсэн] Юм үзэгдлийн үр дүн жигд биш болох: ургац алагших (ургац алаг цоог боловсрох, жигд бус ургах).