АЛАГЧЛАЛГҮЙ

Бусдыг ялгаварлахгүй тэгш шударгаар үзэхийн нэр: алагчлалгүй байх (ялгаварлахгүй байх), дэлгэрэнгүй...

алагчлалгүй байх ялгаварлахгүй байх
алагчлалгүй сэтгэл тэгш шударга сэтгэл