АЛАГЧЛАЛ

Алагчлах үйлийн нэр, ялгаварлал - Шашны алагчлал их буйн учир юу болдог бол гэж сэтгэл минь шимширмүй.дэлгэрэнгүй...